Рубрика: Крымскотатарские сказки

Косе Ве Дев (part 2)

Девнен апакъайы коседен оларгъа къуртулыш олмайджагъыны анълап, косеге бир тулуп алтын бахшыш берелер де: – Энди шу эткен ярдымынъ етер, косе эфенди, сен яваш-яваш озь...

Косе Ве Дев (part 1)

Бир заманда бир косенен бир дев дагъда расткелишип, бири-бирилерине озьлерининъ къараманлыкъларыны макътамагъа башлайлар. Бираз къызгъынлы лафтан сонъ косе: – Эй, дев агъам, менимнен бир къавиль...

Бекир Мустафа (part 2 )

Саргъуш Бекирнинъ бойледже шериаткъа, динге тиль узатувы султанны даа зияде ачувландыргъан. О къапы бекчилерине багъырып, бу динсиз эрифнинъ акъкъындан кельмелерини эмир эткен. Лякин Бекир, озюни...

Бекир Мустафа (part 1 )

Бир заманда султан Сулейман озь сарай адамларынен бир джума куню селямлыкъкъа чыкъкъан. Сокъакъ бою толу сейирджи халкъ арасында устю-башы йыртыкъ бир саргъуш атылып чыкъып, султан...