The Smile Man. Дубляж на крымскотатарский язык.

Самимий тебессюм — пек гузель бир иштир. Зейтун далгъасы исе гузель ве файдалы ишлернен огърашмасыны севе. Бойле фикирлер иле биз невбеттеки лейхамызны башладыкъ, амельге кечирдик ве бугунь такъдим этемиз. Къайд этмели ки, сеслендирюв, яни бутюн дубляж арекетлерини Зейтун, яни бизлер кенди студиямызда беджерип олдыкъ! “Тебессюм инсан”.

Возможно вам понравится...