Imran Useinov — Bu adam (Yunus Kandım)


Бу адам

 
Адым-адым ольчей куньдюз, геджелерни
Сув, дереден янъгъыз кече бу адам.
Ичиндеки дерт иритир демирлерни…
Танърым, бакъса, нелер чеке бу адам?
 
Озю ёлсуз къалса биле, биревлерге
Дагъ-ташларны тюм-тюз этип ёллар ача,
“Ятам”, десенъ юрегини тёшей ерге,
Керек олса шамдай яна, нур сача…
 
Бир кунь оны корьдим дивар кузьгюсинде.
Ёкъ, ёкъ… О — мен дегиль. Башкъа бир адам.
Бир титреме дуюлырды нефесинде,
Кузьгюде де янъгъыз эди бу адам.
 
Слова: Юнус Кандым
Читал: İmran Useinov
Stay with Crimea!

Возможно вам понравится...